Vanlige spørsmål om partnerskapet mellom Viessmann og Carrier

Svar på de vanligste spørsmålene fra kunder og partnere.

Kunngjøringen av partnerskapet mellom Viessmann Climate Solutions og Carrier kan etterlate mange eiere av Viessmann-løsninger og partnere med spørsmål - fra bakgrunnen til effekten av samarbeidet. I denne artikkelen har vi samlet svarene på de vanligste spørsmålene.

Mer informasjon om partnerskapet finner du i pressemeldingen vår.

FAQ for våre kunder og partnere

Ved å slå sammen Viessmann Climate Solutions og Carrier skaper vi et av verdens ledende selskaper innen klimaløsninger.

I denne sammenslåingen vil det tradisjonelle Viessmann-varemerket fortsette uendret.

De respektive kontaktpersonene hos Viessmann vil også fortsette å være ansvarlige.

Partnere og kunder av Viessmann Climate Solutions vil dra betydelig nytte av dette nye partnerskapet:

  1. Produkttilbudet vil bli utvidet: Viessmann Climate Solutions' integrerte premiumtilbud vil bli supplert med elektrifiserte produkter og tjenester fra Carrier og deres undermerker, f.eks. kjøle- og ventilasjonsløsninger, kommersielle varmepumper, luft-til-luft-varmepumper, klimaanlegg samt digitale tjenester og verdiøkende tjenester. Dette partnerskapet vil utvide produktutvalget til Viessmann Climate Solutions betydelig på mellomlang og lang sikt.

  2. Viessmann Climate Solutions får bedre tilgang til leverandører gjennom Carriers globale nettverk. Det betyr at vi kan forsikre våre partnere og kunder om kortere leveringstider på mellomlang sikt. Produktene kan leveres og installeres raskere, og ventetiden blir betydelig kortere. Ettersom tiden mellom ferdigstillelse og installasjon blir betydelig redusert, kan vi dermed også bidra til å avkarbonisere hele bygningsmassen mye raskere.

    Partnerskapet med Carrier har som mål å bidra betydelig til omstillingen av oppvarmingsmarkedet i Tyskland og resten av verden, særlig gjennom økt kapasitet.

Hovedkontoret til Viessmann Climate Solutions vil fortsatt ligge i Allendorf (Eder) i Tyskland. Den tyske produksjonen vil også bestå. Varmepumpene skal fortsatt produseres i Europa for Europa. Det nåværende hovedstyret og ledergruppen i Viessmann Climate Solutions, ledet av administrerende direktør Thomas Heim, vil fortsette å lede virksomheten og dermed sikre kontinuitet. Samtidig vil det integrerte premiumtilbudet til Viessmann Climate Solutions bli ytterligere supplert med produkter og tjenester fra Carrier. Dette vil utvide produkttilbudet betydelig.

Viessmann Group forblir et uavhengig familieselskap som er heleid av gründerfamilien Viessmann. Transaksjonen er et delvis salg av forretningsenheten Climate Solutions. Alle andre aktiviteter og forretningsområder i Viessmann Group påvirkes ikke av sammenslåingen av Climate Solutions med Carrier.

Viessmann-familien vil fortsette sin entreprenørvirksomhet. Målet er å ta hensyn til misjonserklæringen "Designing living spaces for future generations" i enda større grad og utover Climate Solution-virksomheten. Fokuset ligger på aktiviteter forCO2-forebygging,CO2-reduksjon ogCO2-fangst. Vi vil fortsette å utvide disse.

For det første vil ingenting forandre seg: Kontaktpersonene for våre installasjons- og handelspartnere og for kundene forblir de samme - de vil fortsatt være tilgjengelige for våre partnere og kunder i vanlig kvalitet.

Partnerskapet endrer heller ikke gyldigheten av eksisterende kontrakter og har ingen innvirkning på nåværende leveringsprosesser. Allerede eksisterende og delvis leverte bestillinger vil fortsatt bli levert, og nye bestillinger kan legges inn som vanlig.

Vi vil selvfølgelig fortsette å oppfylle våre garantiløfter og sørge for uendret tilgang på reservedeler.

I tillegg vil kontaktpersonene for våre installasjons- og handelspartnere forbli de samme - de vil fortsette å være tilgjengelige for våre partnere i vanlig kvalitet.

Carrier forventer en betydelig vekst i Europa for klimaløsninger i bolig- og næringssegmentet. Når transaksjonen er gjennomført, vil Viessmann Climate Solutions bli en viktig drivkraft i Carriers vekststrategi i Europa. Det betyr at de tyske, østerrikske og sveitsiske markedene er mer relevante enn noensinne.

Samarbeidet med Carrier endrer ikke gyldigheten av eksisterende kontrakter og har ingen innvirkning på nåværende leveringsprosesser, garanti og service. Innlagte bestillinger og delvis leverte bestillinger vil fortsette å bli sendt som normalt, og nye bestillinger kan legges inn som vanlig.

Det finnes ingen planer om å eksportere europeiske varmepumper til USA. Varmepumpene produseres i Europa for Europa. Takket være partnerskapet med Carrier vil vi kunne øke produksjonskapasiteten vår for varmepumper og dermed drive den globale oppvarmingsomstillingen i Tyskland og resten av verden. Vi vil kunne produsere mer og raskere og dermed kunne levere bedre og raskere.

Nei, snarere tvert imot: Viessmann vil blant annet satse mye mer på løsninger, produkter og tjenester knyttet til klimabeskyttelse ogCO2-reduksjon,CO2-fangst og -fjerning ogCO2-optimalisering. Kvalitetsstandarden for våre premiumprodukter forblir høy - og Carrier står bak dette løftet.

Den globale energiomstillingen kan bare lykkes hvis selskaper tenker, handler og samarbeider globalt. Ved å slå oss sammen med Carrier tar vi vårt bidrag til avkarbonisering av byggsektoren til neste nivå: med større relevans og rekkevidde i global skala.

Partnerskapet med Carrier har som mål å levere bedre og raskere, særlig gjennom økt produksjonskapasitet for varmepumper, noe som vil bidra til å fremme varmeomstillingen i Tyskland. I tillegg vil det internasjonale partnerskapet føre til en større portefølje av løsninger for kundene våre.

Poenget er: De 10 700 familiemedlemmene i Viessmann Climate Solutions vil bli ytterligere styrket som  muliggjører gjennom partnerskapet med Carrier, slik at de kan gi et enda større og raskere bidrag til en vellykket energiomstilling i bygninger i Tyskland og Europa.