Selskapsopplysninger og juridisk informasjon

Utgiver


Utgiver: Viessmann A/S, Guldalderen 2 2640 Hedehusene, Danmark.

Telefon:  +45 4655 9500
E-post:  info-dk@viessmann.com

Viessmanns Climate Solutions SE nettsider er laget med stor omhu. Viessmann kan likevel ikke garantere for riktigheten og nøyaktigheten av informasjonen som publiseres her. Viessmann fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i den grad dette ikke skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Viessmanns side.

Viessmann forbeholder seg retten til når som helst å endre innholdet på nettsidene etter eget skjønn og uten forvarsel.

Viessmanns nettsider inneholder lenker til andre nettsider. Viessmann er ikke ansvarlig for personvernstrategien eller innholdet på disse nettstedene.

Informasjon om tvisteløsning ved forliksråd for forbrukere
Viessmann deltar ikke i tvisteløsning for forbrukernemnder og er heller ikke forpliktet til å gjøre det.

Varsling av kritikkverdige forhold / Carriers Speak Up program
For at vi skal kunne leve opp til verdiene våre, er det viktig å få vite om mulige kritikkverdige forhold og sette en stopper for dem. Du kan når som helst rapportere uregelmessig atferd via vårt varslingssystem, Carriers Speak Up program.

En stor takk til shutterstock.com og stockagency.panthermedia.net  og  Unsplash  som har stilt bilder og grafikk til rådighet for å illustrere nettstedet.