Oppvarming, industrielle kraftsystemer, kjøleløsninger - Viessmann er din leverandør av løsninger innen alle områder

Viessmann Gruppen er en av de ledende internasjonale produsentene av systemer for oppvarming, industriell energi og kjøling. Viessmann tilbyr et bredt spekter av individuelle løsninger og effektive systemer for alle bruksområder og energikilder, med utgangseffekt fra 1,5 til 120 000 kilowatt.