Retningslinjer for personvern

Generell informasjon

Vi, Viessmann Climate Solutions SE (heretter referert til som "Viessmann" eller "vi"), som en del av Carrier Global Corporation, tar beskyttelsen av personopplysningene dine svært alvorlig og overholder gjeldende personvernforskrifter. Disse omfatter først og fremst personvernforordningen (heretter kalt "GDPR"), Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679. Viessmann Climate Solutions SE er selskaper som er tilknyttet Viessmann Climate Solutions SE. Det er disse vi kan utøve avgjørende innflytelse over.

Personopplysninger samles bare inn på nettsidene våre og ved bruk av appene og tjenestene våre i den grad det er nødvendig, og behandles bare for et bestemt formål. Personopplysninger er opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig eller andre relaterte opplysninger.

Ansvarlig organisasjon/databehandler i henhold til den danske databeskyttelsesloven/GDPR:

Viessmann A/S
Guldalderen 2
2640 Hedehusene
Danmark, Danmark

Telefon: +45 46 55 95 95 00
E-post: info-dk@viessmann.com

Behandling innenfor Viessmann-konsernet

Følgende selskaper utfører arbeid for oss, Viessmann Climate Solutions SE:

 • Viessmann A/S for salgs- og markedsføringsformål
 • Viessmann A/S for drift av våre nettsteder og apper samt markedsføring.
 • Viessmann IT Service GmbH for drift av backend-systemer.

De innsamlede opplysningene kan behandles av andre selskaper i Viessmann-konsernet eller overføres til dem hvis:

 • Du har blitt informert om dette og har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette andre steder (f.eks. forespørselsskjema),
 • Det er nødvendig for spesifikke formål og for arbeidsfordelingen i Viessmann-konsernet, og tilsvarende kontraktsavtaler er inngått i Viessmann-konsernet,
 • Opplysningene er gitt etter å ha blitt pseudonymisert av den behandlingsansvarlige/databehandleren, som garanterer at konsernselskapet som har fått i oppdrag å behandle opplysningene, ikke kan reversere denne prosessen, eller
 • Opplysningene er lagret i anonymisert form av det ansvarlige organet/den behandlingsansvarlige, og opplysningene som er lagret på denne måten, er ikke lenger underlagt databeskyttelsesbestemmelsene.

Overføring til tredjeland

Selskapene i Viessmann Climate Solutions behandler/overfører opplysningene du har gitt oss i/til steder i Danmark, EU og tredjeland (inkludert USA) som har et tilstrekkelig personvernnivå i henhold til art. 45 GDPR eller som gir passende garantier i henhold til art. 45 GDPR. 46 GDPR.

Omfanget av personvernerklæringen

Denne erklæringen gir en oversikt over hvordan vi ivaretar personvernet, hvilke opplysninger som samles inn til hvilket formål, og det rettslige grunnlaget for innsamling og behandling av disse opplysningene. Den gjelder for alle nettsteder og apper som Viessmann er ansvarlig for, og når du kontakter oss via andre kommunikasjonskanaler. Hvis Viessmanns nettsteder og apper avviker fra disse databehandlingsprinsippene eller supplerer dem med egne prinsipper, vil dette bli angitt på nettstedene eller appene.

Denne personvernerklæringen består av fem deler:

 • Den første delen (Bestemmelser for private brukere) gjelder for private brukere av Viessmanns tjenester.
 • Den andre delen (Bestemmelser for kommersielle brukere) gjelder for kommersielle brukere av Viessmanns tjenester.
 • Del tre (Bestemmelser for søkere) gjelder for private brukere av Viessmann Services i forbindelse med jobbsøknader.
 • Del fire (Generell informasjon og bestemmelser for Viessmanns nettsteder og apper) gjelder for alle brukere av Viessmanns tjenester, nettsteder og apper.
 • Del fem (Informasjon om de registrertes rettigheter) gjelder for alle brukere hvis opplysninger er underlagt personvernlovgivningen, men som ikke er juridiske personer.
 • Nettstedene våre kan inneholde lenker til andre leverandørers nettsteder, men denne personvernerklæringen gjelder ikke for slike nettsteder.

I. Bestemmelser for private brukere

Denne delen av personvernerklæringen gjelder for private brukere av Viessmanns tjenester. Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysningene dine er ditt samtykke, som du har gitt i denne personvernerklæringen, eller, der opplysningene dine behandles for å gi deg den informasjonen eller de produktene du har bedt om, punkt b), art. 6 (1) GDPR.

Bruk og kontroll av personopplysninger

Personopplysningene du oppgir til oss omfatter, men er ikke begrenset til, følgende:

 • navnet ditt
 • Adresse (postnummer, by, gate og husnummer, eventuelt ytterligere adresseopplysninger).
 • E-postadressen din
 • din fødselsdato
 • Ditt kjønn
 • Telefonnummer og/eller mobilnummer
 • Landet du bor i
 • Dine betalingsopplysninger
 • Din tidligere varmeleverandør
 • Produktnavn på ditt Viessmann-produkt
 • Serienummeret til Viessmann-produktet ditt

Hvis du oppgir personopplysninger til oss, bruker vi disse til å besvare dine forespørsler, til å behandle og oppfylle konsultasjonsforespørselen din, til teknisk administrasjon, til innlogging og i tjenestene som tilbys på de respektive nettstedene eller appene. Det rettslige grunnlaget for dette er punkt b), art. 6 (1) GDPR eller ditt samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til bruk av opplysningene du har oppgitt. Ta kontakt med oss, om mulig med angivelse av hvilke(n) tjeneste(r) du har brukt, ved å sende en e-post til info-dk@viessmann.com.

Telefonisk kontakt fra Viessmann

Hvis du har akseptert vår personvernerklæring og oppgitt telefonnummeret ditt i forbindelse med din forespørsel om rådgivning, vil vi kontakte deg per telefon før vi sender din forespørsel om rådgivning videre til vår samarbeidspartner, slik at vi kan verifisere opplysningene dine, diskutere prosjektet ditt og henvise deg til riktig leverandør. Hvis du senere oppgir mobilnummeret ditt til oss, vil vi be deg om en tilbakemelding på den aktuelle situasjonen via SMS, f.eks. for å gi oss beskjed hvis du har spørsmål. Dette er kostnadsfritt for deg.

Skriftlig kommunikasjon fra Viessmann

Hvis du har godtatt vår personvernerklæring og samtykket til sporing av e-post og oppgitt e-postadresse og/eller mobiltelefonnummer når du ber om en konsultasjon, registrerer vi åpninger og klikk i e-poster, push-varsler og SMS-meldinger. Dette er nødvendig for at vi skal kunne sette i gang de enkelte prosesstrinnene i ekspertkonsultasjonen din. Disse opplysningene slettes etter konsultasjonen.

Informasjon om utlevering av opplysningene dine og evaluering

Hvis du har godtatt personvernreglene våre og oppgitt e-postadressen din når du ber om en konsultasjon, vil vi informere deg via e-post om den aktuelle statusen for konsultasjonsforespørselen din angående tjenesten vår. Vi vil blant annet sende deg en melding med kontaktinformasjonen til samarbeidspartneren du har blitt henvist til, og etter konsultasjonen vil du få muligheten til å vurdere denne leverandøren. Vi kan dessverre ikke tilby deg profesjonell rådgivning hvis du ikke oppgir e-postadressen din i konsultasjonsforespørselen.

Utlevering av personopplysninger

For å kunne tilby en spesialisert rådgivningstjeneste eller en henvisningstjeneste til en leverandør i forbindelse med rådgivning og/eller kjøp, vedlikehold eller reparasjon av et varmesystem eller et annet produkt fra Viessmann-sortimentet, vil vi, med ditt samtykke, utlevere personopplysningene du har oppgitt til eksterne leverandører som samarbeider med oss som partnere og som er aktive i din region.

Denne samarbeidspartneren er forpliktet til å kontakte deg innen en viss frist for å gi deg de spesialiserte rådene og/eller tilbudene du har bedt om. For dette formålet vil leverandøren kontakte deg via e-post og/eller telefon.

Videre behandling og sletting av opplysningene dine

Opplysningene dine vil heller ikke bli gitt videre eller solgt til tredjeparter, dvs. personer eller selskaper som ikke tilhører Viessmann-konsernet. Lagrede personopplysninger slettes hvis du trekker tilbake ditt samtykke til lagring, hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble lagret for, eller hvis lagring ikke er tillatt av andre juridiske grunner. Vi vil fortsette å tilby deg ytterligere informasjon og tjenester via e-post i opptil 3 måneder etter at den spesialiserte konsultasjonen er avsluttet.

Reklame og samtykke til reklame

Vi, dvs. Viessmann A/S, vil bare informere deg via e-post, post eller telefon om Viessmanns produkter og tjenester og eventuelt spørre deg om disse produktene og tjenestene hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til å bruke personopplysningene dine til reklameformål (opt-in).

Dette gjør du ved aktivt å krysse av i boksen på skjemaene våre ved siden av "Ja, Viessmann A/S kan bruke e-postadressen og/eller telefonnummeret mitt til å informere meg om de nyeste produktene og tjenestene. Jeg ønsker også å benytte meg av muligheten til å gi konstruktiv kritikk og ros via markedsundersøkelser og meningsmålinger. Jeg kan når som helst tilbakekalle dette samtykket med virkning for fremtiden."

Vær oppmerksom på at teksten som vises for deg på den aktuelle nettsiden/appen kan inneholde en liste over ulike selskaper hvis disse er relevante for din forespørsel.

Hvis du har samtykket til bruk av opplysningene dine på denne måten, men ikke lenger ønsker å motta reklame eller undersøkelser fra Viessmann, kan du når som helst trekke tilbake samtykket med fremtidig virkning. I så fall vil opplysningene dine bli slettet, eller hvis opplysningene fortsatt er nødvendige for fakturerings- og regnskapsformål, vil de fortsatt bli lagret for disse formålene. Du kan gjøre dette ved å sende en e-post til info-dk@viessmann.com.

Abonnement på nyhetsbrev

Bruk av personopplysninger i forbindelse med påmelding til nyhetsbrev

Hvis du registrerer deg for et av våre nyhetsbrev på Viessmann-nettstedene eller i Viessmann-appene, vil e-postadressen din bli brukt til informasjons- og reklameformål inntil du melder deg av nyhetsbrevet. Når du registrerer deg for nyhetsbrevet, lagrer vi e-postadressen din, IP-adressen din og datoen for registreringen. Denne lagringen tjener utelukkende som bevis i tilfelle en tredjepart misbruker en e-postadresse og registrerer seg for å motta nyhetsbrevet uten den autoriserte personens viten.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrevet med virkning for fremtiden. Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, kan du når som helst melde deg av ved å klikke på avmeldingslenken i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til info-dk@viessmann.com.

Optimalisering av innholdet i e-poster og nyhetsbrev

Vi, dvs. Viessmann A/S, informerer deg via e-post om Viessmann-produkter og -tjenester hvis du har sendt en tilsvarende forespørsel om tjenester til Viessmann, hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til å bruke personopplysningene dine til reklameformål (opt-in) eller hvis du har abonnert på et av våre nyhetsbrev. For å kunne tilby deg innhold som er optimalisert spesielt for dine behov, bruker vi e-postsporingsteknologi fra salesforce.com Germany GmbH.

Dette gjøres ved at du aktivt krysser av i en boks på skjemaene våre ved siden av påstanden "Ja, jeg samtykker til sporing av e-post og nyhetsbrev slik at innholdet kan optimaliseres for meg. Jeg kan når som helst trekke tilbake dette samtykket med fremtidig virkning."

Sporing av e-post og nyhetsbrev gjør det mulig å analysere bruksdata statistisk. Vi registrerer både e-poståpninger og interne klikk for dette formålet. Denne informasjonen brukes til å gjøre innholdet i e-poster og nyhetsbrev mer interessant og relevant og til å måle suksessen til markedsføringskampanjer.

Hvis du har gitt ditt samtykke til at vi kan bruke opplysningene dine på denne måten, men ikke lenger ønsker å motta reklame eller undersøkelser fra Viessmann, kan du når som helst trekke tilbake samtykket med fremtidig virkning. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til info-dk@viessmann.com.

Bruk av personopplysninger ved bruk av kontaktskjema

Hvis du sender oss en forespørsel via et av våre kontaktskjemaer, vil opplysningene dine fra skjemaet, inkludert kontaktinformasjonen du har oppgitt der, bli lagret av oss med det formål å behandle forespørselen din og i tilfelle oppfølgingsspørsmål om samme emne. Disse opplysningene vil ikke bli gitt videre til tredjeparter.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til bruk av opplysningene du har oppgitt via kontaktskjemaet. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til: info-dk@viessmann.com.

Bruk av personopplysninger ved bruk av Viessmann-fellesskapet

Hvis du registrerer deg på Viessmann Community ved å godta denne personvernerklæringen og opprette en brukerkonto, vil opplysningene du oppgir, bli gjort tilgjengelige for Viessmann Community og brukes til å behandle spørsmålene og kommentarene dine. Dette inkluderer også samtykke til at Viessmann kan kontakte deg via e-post og/eller telefon utelukkende for formål som er relatert til innholdet i henvendelsen din.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å slette brukerkontoen din med virkning for fremtiden. Opplysningene dine vil da bli slettet, eller hvis de fortsatt er nødvendige for andre juridisk begrunnede formål, vil de fortsatt bli lagret for disse formålene. Etter at brukerkontoen din er slettet, vil innholdet i bidragene dine til fellesskapet bli anonymisert i Viessmann Community og forbli der. Det er imidlertid ikke lenger mulig å tilordne disse bidragene til deg.

Bruk av personopplysninger for registrering av arrangementer eller informasjonsbesøk

På enkelte sider på nettstedet vårt har du mulighet til å oppgi personopplysninger for å melde deg på informasjonsbesøk, kurs eller arrangementer i regi av Viessmann. Vi bruker kun disse opplysningene til å behandle forespørselen din. Hvis du oppgir e-postadressen og telefonnummeret ditt som deltaker på et av våre arrangementer, vil du motta en bekreftelse på e-post og, avhengig av arrangementet, en tekstmelding 30 minutter før din tid / før arrangementet starter. Etter at arrangementet er avsluttet, lagres opplysningene for blant annet å kunne evaluere arrangementet. Disse opplysningene slettes senest etter 6 måneder, med mindre det finnes ikke-lovbestemte oppbevaringsperioder som strider mot dette, f.eks. faglige bevis, gjestfrihet, kostnader osv.

Du kan tilbakekalle ditt samtykke til bruk av opplysningene du har oppgitt i forbindelse med påmeldingen frem til arrangementets start. Du kan gjøre dette ved å sende en e-post til: info-dk@viessmann.com.

II. Bestemmelser for kommersielle brukere

Denne delen av personvernbestemmelsene gjelder kun for kommersielle brukere som entreprenører, industribedrifter, lokale myndigheter, handelsselskaper, planleggere, arkitekter osv., og kun i den grad disse brukerne oppgir personopplysninger om kontaktpersoner på våre nettsider og i våre apper for inngåelse og oppfyllelse av kontrakter i samsvar med art. 6(1) bokstav b) i GDPR.

Personopplysninger samles inn og behandles av Viessmann for følgende formål:

 • Behandling av kundeforespørsler
 • Videresending av informasjon til kunder som henvender seg
 • Visning av informasjon i Viessmanns bransjekataloger (f.eks. søk etter lokale handelspartnere på www.viessmann.dk).

Hvis du har gitt oss personopplysninger, vil vi kun bruke dem til å svare på dine forespørsler, til å behandle avtaler som er inngått med deg, til teknisk administrasjon, til innlogging og til tjenester som tilbys på de respektive nettsidene eller appene.

Lagrede personopplysninger slettes hvis du trekker tilbake ditt samtykke til lagring, hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble lagret for, eller hvis lagring ikke er tillatt av andre juridiske grunner. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til info-dk@viessmann.com. Dine opplysninger vil da bli slettet, eller hvis opplysningene fortsatt er nødvendige for kontroll, fakturering og/eller regnskapsformål, vil de fortsatt bli lagret for disse formålene.

For andre personopplysninger som behandles i forbindelse med levering og service i henhold til punkt b), art. 6(1), gjelder personvernbestemmelsene i de respektive generelle salgsbetingelsene.

Utlevering av personopplysninger og bedriftsopplysninger

I forbindelse med levering av tjenester fra tredjeparter eller tjenester som tilbys av partnere (disse er oppført i den respektive samtykketeksten), vil vi, med ditt samtykke, videreformidle person- og bedriftsopplysningene du har oppgitt til dem, først og fremst med det formål å etablere kontakt.

III. Bestemmelser for søkere

Denne delen av databeskyttelsesbestemmelsene gjelder for søkere som svarer på stillingsannonser fra Viessmann-konsernet eller fra tredjepartsselskaper som Viessmann tilbyr en plattform eller et partnerprogram for stillingsannonser/plassering. Dette gjelder bare i den grad disse søkerne overfører personopplysninger til Viessmann som en del av søknadsprosessen, f.eks. en søknad i papirformat, via e-post, kontaktskjemaer med vedlegg eller portaler som drives av Viessmann (f.eks. lærlingportalen), eller ved bruk av elektroniske jobbportaler som drives av tredjeparter i samsvar med det påkrevde innholdet, også i samsvar med ytterligere lokale/provinsielle spesifikasjoner. Søknadsdokumenter som sendes inn på papir, skannes og lagres i systemene våre, og papiret kasseres deretter av sertifiserte tjenesteleverandører i samsvar med personvernlovgivningen.

Vi bruker personopplysningene dine utelukkende for å behandle søknaden din og/eller som en del av forvaltningen av talentforholdet og på grunnlag av ditt samtykke til denne personvernerklæringen. Behandlingen av søknaden din omfatter også, om nødvendig, bruk av opplysningene dine for å kontakte deg via e-post og/eller post og/eller telefon og, hvis det er aktuelt (f.eks. lærlingportalen), også videresending av søknadsdokumentene til tredjepartsselskaper. Den ansvarlige for rekruttering og HR hos Viessmann A/S har tilgang til dokumentene dine. Den videre behandlingen skjer anonymt med det formål å vurdere hvor vellykket jobbformidlingen og de tekniske søknadskanalene som brukes, samt søkernes kompetanse - også anonymt.

Med unntak av lærlingportalen behandles opplysningene ved hjelp av systemer fra Greenhouse Software, Inc. et selskap basert i USA. Til dette formålet har Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH inngått en kontrakt med Greenhouse Software, Inc. på grunnlag av EUs standard databeskyttelsesklausuler i henhold til art. 46 GDPR.

Søkerens personopplysninger slettes automatisk tidligst etter 4 måneder, men senest etter 6 måneder, fra det tidspunktet søkeren er informert om at stillingen ikke vil bli besatt av ham/henne, og forutsatt at det ikke foreligger ytterligere juridiske krav mot sletting. Fristen er basert på kravene i den tyske antidiskrimineringsloven (AGG).

Når du blir tatt opp i Talent Relationship Management-programmet, lagres opplysningene dine i systemet vårt i opptil 365 dager, slik at du kan bli vurdert på forhånd for fremtidige ledige stillinger. I denne sammenheng vil vi bruke opplysningene du har oppgitt til å kontakte deg via e-post og/eller post og/eller telefon. Kun hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i forbindelse med vår henvendelse, vil opplysningene dine fortsette å bli lagret i systemet vårt etter at denne perioden er utløpt, slik at du kan bli vurdert for andre fremtidige ledige stillinger.

Hvis du registrerer deg for Viessmann Job Alert på Viessmanns karrieresider eller andre jobbportaler som drives av Viessmann, vil e-postadressen din bli brukt til å sende deg jobbtilbud inntil du melder deg av dette Job Alert. Når du registrerer deg for jobbvarselet, lagrer vi e-postadressen din, IP-adressen din og registreringsdatoen. Formålet med denne lagringen er utelukkende å sikre bevis i tilfelle en tredjepart misbruker en e-postadresse og registrerer seg for å motta Job Alert uten den autoriserte personens viten. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta Job Alert med fremtidig virkning. Hvis du ikke lenger ønsker å motta Job Alert, kan du når som helst melde deg av ved å klikke på avmeldingslenken i Job Alert eller ved å sende en e-post til recruiting@viessmann.com.

Hvis du sender inn søknadsdokumenter i papirformat uten henvisning til stillingsannonser i våre elektroniske formater, f.eks. som en initiativsøknad, vil du motta et sammendrag av denne personvernerklæringen sammen med en bekreftelse på at vi har mottatt meldingen din, eller senest hvis vi avslår den.

IV. Generell informasjon og bestemmelser for Viessmann-nettsteder og -apper

I tillegg til bestemmelsene for private brukere og bestemmelsene for kommersielle brukere gjelder disse bestemmelsene for Viessmanns nettsteder og apper i tillegg til bestemmelsene for private brukere og bestemmelsene for kommersielle brukere. Noen av appene våre har egne tilleggsbestemmelser for personvern. Personvernerklæringen for appene Viessmann ViCare og Vitotrol Plus finner du på følgende lenke.

Databehandling når du besøker nettsidene våre og bruker appene våre

Viessmann samler automatisk inn informasjon som nettleseren din eller appen overfører til oss, og lagrer den i våre serverloggfiler. Viessmann kan ikke tilordne disse opplysningene til enkeltpersoner. Disse opplysningene kombineres ikke med andre datakilder. Denne informasjonen består av

 • Type/versjon av nettleser
 • Operativsystem som brukes
 • Referrer URL (det tidligere besøkte nettstedet)
 • Vertsnavn på datamaskinen som besøker nettstedet vårt (v4- og v6-IP-adresse)
 • Tidspunkt for serverforespørselen

IP-adressen er en globalt gyldig identifikator for datamaskinen din som er unikt tildelt av internettleverandøren din, og som i sin vanligste form (IPv4) består av fire tallblokker adskilt av punkter eller utvidet med flere tall (IPv6). Som privatperson bruker du vanligvis ikke en fast IP-adresse, fordi du bare har en midlertidig adresse som du har fått tildelt av leverandøren din ("dynamisk IP-adresse"). Når det gjelder permanent tildelte IP-adresser ("statiske IP-adresser"), er det teknisk mulig å tilordne brukerdata entydig ved hjelp av denne funksjonen.

Vi behandler de oppgitte opplysningene for følgende formål:

 • For å sikre en problemfri tilkobling til nettstedet
 • For å sikre praktisk bruk av nettstedet
 • For å vurdere systemets sikkerhet og stabilitet
 • For ytterligere administrative og statistiske formål

Personopplysninger i serverloggfilene behandles i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen. Denne tillatelsen tillater behandling av personopplysninger innenfor rammen av den behandlingsansvarliges "berettigede interesse", med mindre dine grunnleggende rettigheter, friheter eller interesser går foran dette. Vår berettigede interesse er å forenkle administrasjonen og å kunne oppdage og spore hacking. Du kan når som helst motsette deg denne databehandlingen hvis det foreligger grunner i din spesielle situasjon som gjør databehandlingen uhensiktsmessig. Alt du trenger å gjøre, er å sende en e-post til personvernombudet. Vår berettigede interesse følger av formålene med datainnsamlingen som er angitt ovenfor. Vi bruker ikke under noen omstendigheter de innsamlede opplysningene til å trekke slutninger om deg som person.

Serverloggfilene med de nevnte opplysningene slettes automatisk etter 30 dager eller anonymiseres hvis de brukes til statistiske formål. Vi forbeholder oss retten til å lagre serverloggfilene i en lengre periode hvis det foreligger indikasjoner på uautorisert tilgang (f.eks. hackerforsøk eller DDoS-angrep).

Databehandling for å komme inn på og få tilgang til nettstedene og appene våre - "Viessmann-konto".

Viessmann bruker et sentralisert identitets- og tilgangsstyringssystem ("IAM") i tillegg til konvensjonelle påloggingsfunksjoner (f.eks. bruker-ID og passord) for å utstede, endre og slette tilgangs- og tilgangsautorisasjoner for ikke-offentlige eller ikke-gratis brukbare nettsteder og apper. Til dette formålet behandles følgende personopplysninger som du har oppgitt:

 • E-postadresse
 • ID
 • Nettsted/app brukt med siste tidsstempel
 • Brukerrolle(r)
 • Tidsstempel for siste vellykkede innlogging
 • For- og etternavn og andre data (avhengig av hvilken nettside/app som brukes)
 • Mobil-/telefonnummer (for 2-faktor autentisering)

Vi behandler de oppgitte opplysningene til følgende formål:

 • Opprettelse av "Viessmann-kontoen"
 • Opprettelse og administrasjon av tilgangsrettigheter til apper og nettsteder.
 • Opprettelse og administrasjon av rollebaserte tilgangsrettigheter i apper og på nettsteder.
 • Kontroll og visning av autorisasjoner av/til de respektive ansvarlige funksjonene for de enkelte nettstedene og appene hos Viessmann.
 • Formidling av informasjon om nettstedet og appen som brukes (f.eks. endringer, feilmeldinger, nye funksjoner osv.).
 • Opprettelse og evaluering av aggregerte ("anonymiserte") nøkkelindikatorer i forbindelse med bruk av nettsteder og apper.

Avhengig av hvilket nettsted eller hvilken app du bruker, kan følgende tjene som rettslig grunnlag for å tillate behandling av personopplysningene dine:

 • Oppfyllelse av en avtale med deg i henhold til punkt b), art. 6(1) GDPR, som også omfatter bruk av Viessmanns nettsteder eller apper.
 • Ditt samtykke i henhold til art. 6(1) punkt a) i GDPR, hvis du uttrykkelig blir bedt om det, eller
 • For å ivareta vår berettigede interesse i henhold til art. 6(1) bokstav f i GDPR.

Dette siste rettslige grunnlaget tillater behandling av personopplysninger innenfor rammen av den behandlingsansvarliges "berettigede interesse", med mindre dine grunnleggende rettigheter, friheter eller interesser går foran dette. Vår berettigede interesse er effektiv administrasjon av tilgang og tilgangsrettigheter og beskyttelse av nettsteder og apper og opplysningene som behandles der, mot uautorisert bruk (f.eks. utlevering, endring og sletting). Du kan når som helst motsette deg denne databehandlingen hvis det foreligger grunner i din spesielle situasjon som gjør databehandlingen uhensiktsmessig. Alt du trenger å gjøre, er å sende en e-post til personvernombudet. Før du protesterer, må du sjekke om du kan slette brukerkontoen selv. Noen brukerroller, spesielt de som er basert på samtykke, lar deg også slette personopplysningene dine selv via en selvbetjeningsfunksjon. Vi bruker ikke under noen omstendigheter de innsamlede dataene til å trekke ytterligere konklusjoner om deg som person eller til å opprette profiler.

De nevnte opplysningene slettes automatisk hvis brukerkontoen din er inaktiv i mer enn 360 dager (basert på det siste tidsstempelet for en vellykket innlogging eller bruk av nettstedet eller appen), eller anonymiseres hvis de skal brukes til statistiske formål. Vi vil informere deg før denne perioden utløper. Vi forbeholder oss retten til å oppbevare personopplysningene i en lengre periode hvis det foreligger juridiske eller avtalemessige grunner til det, eller hvis det foreligger fakta som tyder på at uvedkommende har forsøkt å få tilgang til dem.

Lenker til eksterne nettsteder

Denne personvernerklæringen gjelder utelukkende for Viessmanns nettsteder og apper. Disse kan inneholde lenker til tilbud fra tredjeparter. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for disse tilbudene. Hvis du forlater Viessmann-nettsteder og -apper for å besøke nettstedene til en tredjepartsleverandør, anbefaler vi at du også leser personvernerklæringen til denne leverandøren nøye.

Informasjon om informasjonskapsler og bruk av analyseverktøy

Vår behandling av personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler og analyseverktøy (liste over alle analyseverktøy) er basert på art. 6(1) bokstav f) i GDPR. Denne tillatelsen tillater behandling av personopplysninger innenfor rammen av den behandlingsansvarliges "berettigede interesse", med mindre dine grunnleggende rettigheter, friheter eller interesser går foran dette. Vår berettigede interesse er å analysere bruken av nettstedet vårt.

Behandlingen av personopplysninger av Google AdWords (liste over alle retargeting-teknologier) er basert på art. 6(1) bokstav f) i GDPR. Denne tillatelsen tillater behandling av personopplysninger innenfor rammen av den behandlingsansvarliges "berettigede interesse", med mindre dine grunnleggende rettigheter, friheter eller interesser går foran dette. Vår berettigede interesse er personlig tilpasset visning av målrettet reklame og statistisk analyse av effektiviteten av denne reklamen (f.eks. å fastslå hvor mange klikk på et reklamebanner som førte til et kjøp på nettstedet vårt).

Viessmann bruker informasjonskapsler flere steder på sine nettsteder og apper. Disse er utformet for å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og lagres av nettleseren din. De fleste av informasjonskapslene vi bruker, er "øktinformasjonskapsler". Disse slettes automatisk etter besøket ditt. Informasjonskapsler forårsaker ingen skade på datamaskinen din og inneholder ikke virus.

Viessmann bruker også analyseverktøy til dette formålet, for eksempel Webtrends eller Google Tag Manager (Firebase). Dataene som oppgis og brukes, samles inn og lagres helt anonymt. Under visse omstendigheter kan disse dataene også lagres utenfor Tyskland eller EU.

Når vi implementerer og bruker analyseverktøy og sporingsteknologier, anonymiserer vi personopplysninger så snart som mulig, enten på leverandørsiden, regulert av tilsvarende kontrakter, eller som en del av vår første bruk, slik at din rett til informasjon ikke kan utøves for alle teknologiene som er oppført nedenfor.

Du kan forhindre at slike data overføres via tilsvarende innstillinger i nettleseren eller appen din eller i operativsystemmiljøet (iOS, Android), men dette kan føre til problemer med gjenfinning eller drift eller, i noen tilfeller, med funksjonaliteten til innholdet eller tjenesten som tilbys.

Informasjonskapsler fra tredjeparter

Viessmann bruker en rekke reklamepartnere som bidrar til å gjøre Internett-tilbudet og nettsidene mer interessante. Når du besøker disse nettstedene, lagres det derfor også informasjonskapsler fra disse partnerne på harddisken din. Det dreier seg om midlertidige/permanente informasjonskapsler som slettes automatisk etter den angitte tiden. Disse midlertidige eller permanente informasjonskapslene (med en levetid på 14 dager til 10 år) lagres på harddisken din og slettes automatisk etter den angitte tiden. Informasjonskapsler fra våre samarbeidspartnere inneholder kun pseudonyme, vanligvis anonyme data. Det kan for eksempel være opplysninger om hvilke produkter du har sett på, om du har kjøpt noe, hvilke produkter du har søkt etter osv.

Som en del av dette samler noen av våre annonsepartnere inn informasjon om hvilke nettsteder du tidligere har besøkt eller hvilke produkter du har vært interessert i, for å vise deg annonser som passer best til dine interesser. Disse pseudonyme opplysningene vil ikke på noe tidspunkt bli slått sammen med personopplysningene dine. Formålet er utelukkende å gjøre det mulig for våre reklamepartnere å vise deg reklamemateriell som kan være av interesse for deg.

Retargeting-teknologier

Nettstedene våre bruker "retargeting-teknologier". Disse teknologiene brukes for å gjøre internettilbudet mer interessant for deg. Disse teknologiene gjør det mulig for oss å vise annonser til internettbrukere på våre partneres nettsteder hvis de allerede har vist interesse for vår butikk og våre produkter. Vi er overbevist om at det generelt er bedre for internettbrukere å få personlig tilpasset, interesserelatert reklame enn reklame uten personlig referanse. Visningen av reklamemateriell på våre partneres nettsteder er basert på informasjonskapselteknologi og en analyse av tidligere brukeratferd. Denne typen reklame er fullstendig pseudonymisert. Ingen brukerprofiler slås sammen med dine personopplysninger.

Når du bruker nettstedet vårt, samtykker du til bruk av informasjonskapsler og dermed til innsamling, lagring og bruk av bruksdataene dine. I tillegg lagres opplysningene dine i informasjonskapsler etter at nettleserøkten er avsluttet, slik at de f.eks. kan hentes frem igjen ved neste besøk på nettsidene. Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket med fremtidig virkning ved å avvise informasjonskapsler i nettleserinnstillingene.

Du finner de gjeldende innstillingene på siden du bruker, og der i bunnteksten under "Cookie & Tracking".

Acxiom

Bruk av personopplysninger til kundeanalyse og andre reklameformål

For å velge ut bestemte målgrupper på grunnlag av forhåndsdefinerte kriterier og for å opprette og henvende seg til nye ideelle målgrupper (potensielle nye kunder) for å gjennomføre reklameaktiviteter, bruker Viessmann en tjenesteleverandør til å analysere pseudonymiserte eller anonymiserte data (som ikke lenger kan tilskrives en bestemt person) fra relevante interessenter og eksisterende kunder.

Ved hjelp av denne analysen kan vi bruke reklamekontoer på digitale plattformer til å nå spesifikke målgrupper med reklame ved å sammenligne de høykrypterte masterdataene til potensielle nye kunder med sammenlignbare høykrypterte masterdata fra pseudonymiserte Facebook- eller Google-brukere for å vise Viessmann-reklamekampanjer til disse brukerne. Viessmann gir spesialiserte selskaper i oppdrag å behandle disse dataene, f.eks. Acxiom Deutschland GmbH, Martin-Behaim Str. 12, 63263 Neu-Isenburg, Tyskland, for Facebook-aktiviteter. Acxiom pseudonymiserer alle opplysninger om de registrerte og opptrer eventuelt som "betrodd tredjepart" ved visning av annonser, f.eks. på Facebook. På Facebook vises denne behandlingen for eksempel i annonseinnstillingene under "Selskaper som har lastet opp og delt en liste som inneholder dine opplysninger".

Behandling av personopplysninger for kundeanalyseformål skjer på grunnlag av GDPR art. 6(1) bokstav f). Denne tillatelsen tillater behandling av personopplysninger innenfor rammen av den behandlingsansvarliges "berettigede interesse", med mindre dine grunnleggende rettigheter, friheter eller interesser går foran dette. Vår berettigede interesse er å analysere for å identifisere potensielle nye kunder og for de formålene som er nevnt ovenfor. Vi bruker ikke under noen omstendigheter de innsamlede opplysningene til å trekke konklusjoner om deg som person. Du kan når som helst motsette deg denne databehandlingen hvis det foreligger grunner i din spesielle situasjon som gjør databehandlingen uhensiktsmessig. Alt du trenger å gjøre, er å sende en e-post til personvernombudet som er oppført nedenfor.

Betaling via Stripe

I forbindelse med enkelte tjenester/kjøp tilbyr vi betaling via Stripe. Opplysninger overføres kun til Stripe hvis du på forhånd har gitt ditt samtykke til dette ved hjelp av en avkrysningsboks eller ved bruk av betalingsprosessen generelt. Leverandøren av denne betalingstjenesten er Stripe Payments Europe, Ltd, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Irland (heretter kalt "Stripe"). Stripe samler inn kontaktinformasjonen din samt betalingsinformasjon som betalingsmåte, kredittkortnummer, kontonummer og beløpene som skal betales. I tillegg setter Stripe informasjonskapsler for å fullføre betalingsprosessen og for å ivareta sikkerheten i betalingsprosessen.

Vi har inngått en databehandleravtale med Stripe i samsvar med art. 28 DS-GVO. Siden Stripe har hovedkontor i USA, og siden betalinger (avhengig av hvilken bank eller kredittinstitusjon som er involvert) kan behandles utenfor EU-området, har vi også inngått en avtale med Stripe i samsvar med EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler for å beskytte opplysningene dine ved overføring til et tredjeland. Du finner mer informasjon om Stripes personvern på https://stripe.com/de/privacy.

Det rettslige grunnlaget for overføringen av opplysninger fra oss til Stripe er din samtykkeerklæring (art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. a DSGVO). Du kan når som helst trekke tilbake samtykkeerklæringen din. Det gjør du ved å sende en e-post til revoke+stripe+dk@viessmann.com. Effekten av tilbakekallingen gjelder kun for fremtiden. En betalingstransaksjon som allerede er bestilt, kan vanligvis ikke lenger påvirkes av tilbakekallingen.

Vi lagrer kun opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for fakturering og for å overholde de lovbestemte oppbevaringspliktene for fakturaer.

  

V. Informasjon om de registrertes rettigheter

Denne delen av personvernerklæringen inneholder ytterligere informasjon om hvordan du som registrert kan utøve dine rettigheter overfor Viessmann.

  

Din identitet

For å overholde de registrertes rettigheter i henhold til personvernforordningen kan det være nødvendig for Viessmann å be om ytterligere informasjon for å bevise identiteten din når det gjelder personopplysninger som er samlet inn på grunnlag av kontraktsforhold, på stikkprøvebasis eller i tilfelle berettiget tvil. Dette gjelder spesielt hvis en forespørsel om informasjon er i elektronisk form, men det ikke kan konkluderes ut fra avsenderinformasjonen om det er en fysisk person.

  

Du har rett til å

 • Be om informasjon om personopplysningene dine som vi behandler i samsvar med artikkel 15 i personvernforordningen. Du kan spesielt be om informasjon om formålet med behandlingen, kategorien av personopplysninger, kategoriene av mottakere som opplysningene er eller vil bli utlevert til, den planlagte lagringsperioden, om du har rett til retting, sletting, begrensning av behandling eller innsigelse, om du har rett til å klage, om opplysningenes opprinnelse hvis de ikke er samlet inn av oss, samt om det forekommer automatiserte avgjørelser, inkludert profilering, og, der det er relevant, meningsfull informasjon om detaljene i dette;
 • I henhold til artikkel 16 i personvernforordningen å be om at uriktige eller ufullstendige personopplysninger som vi har lagret om deg, blir rettet uten opphold;
 • I henhold til artikkel 17 i personvernforordningen be om sletting av personopplysningene dine som er lagret hos oss, med mindre behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet, for å oppfylle en rettslig forpliktelse, av hensyn til allmennhetens interesse eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav;
 • I henhold til artikkel 18 i personvernforordningen for å be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine i den grad du bestrider riktigheten av opplysningene, behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg sletting og vi ikke lenger trenger opplysningene, men du trenger dem for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller du har motsatt deg behandlingen i henhold til artikkel 21 i personvernforordningen;
 • I henhold til artikkel 20 i personvernforordningen å motta personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format, eller å be om at de overføres til en annen behandlingsansvarlig;

For å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt:

Personvernombudet i Viessmann-konsernet

Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)

Telefon: +49 6452 70-0
Faks: +49 6452 70-2780
E-post: datenschutz@viessmann.com

 • Du har rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke i henhold til art. 7 (3) DSGVO. Det betyr at vi i fremtiden ikke lenger kan behandle opplysningene på grunnlag av dette samtykket;

Du kan trekke tilbake samtykket ditt via: widerruf@viessmann.com

 • Sende inn en klage til en tilsynsmyndighet i henhold til artikkel 77 i DSGVO. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheten på ditt vanlige bosted eller vårt hovedkontor for dette formålet.

Kompetent tilsynsmyndighet

Datatilsynet i Hessen
Postboks 3163
D-65021 Wiesbaden

Telefon: +49 611 1408-0
Faks: +49 611 1408-900
E-post: poststelle@datenschutz.hessen.de

  

Ytterligere informasjon - Kontaktinformasjon

Din tillit er viktig for oss. Derfor er vi alltid tilgjengelige for å svare på spørsmål du måtte ha om behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål som ikke er besvart i denne personvernerklæringen, eller hvis du ønsker mer detaljert informasjon om et bestemt punkt, kan du kontakte oss:

  

Kontaktinformasjon til personvernombudet:

Personvernombud i Viessmann-konsernet
Viessmannstrasse 1
D-35108 Allendorf (Eder)

Telefon: +49 6452 70-0
Faks: +49 6452 70-2780
E-post: datenschutz@viessmann.com

I henhold til artikkel 13 (2) (d) DS-GVO gir vi deg her den informasjonen du trenger for å utøve din rett til å klage:

Kompetent tilsynsmyndighet

Hessens personvernombud
Postboks 3163
D-65021 Wiesbaden

Telefon: +49 611 1408-0
Faks: +49 611 1408-900
E-post: poststelle@datenschutz.hessen.de

Sikkerhetserklæring

Vi gjør vårt ytterste for å lagre personopplysningene dine på en slik måte at de ikke er tilgjengelige for tredjeparter, ved hjelp av tekniske og organisatoriske tiltak. Ved kommunikasjon via e-post kan ikke fullstendig datasikkerhet garanteres, og vi anbefaler derfor at du sender konfidensiell informasjon per post.

Endringer i personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen er gyldig til og med 27. august 2020.

På grunn av videreutvikling av nettstedet vårt og tilbudene på det eller på grunn av endrede juridiske eller offisielle krav, kan det være nødvendig å endre denne personvernerklæringen. Du kan når som helst få tilgang til og skrive ut den gjeldende personvernerklæringen på nettstedet https://www.viessmann.family/de/datenschutz.