Opphavsrett

©  Viessmann A/S

Alle rettigheter forbeholdes. Tekster, tekstavsnitt, fotografier, bilder, grafikk og animasjoner er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av disse dataene krever forhåndssamtykke fra Viessmann A/S.

Med mindre annet er spesifikt angitt, er alle varemerkesymboler på Viessmanns nettsider registrerte varemerker.

Viessmanns nettsider er laget med stor omhu. Viessmann kan likevel ikke garantere riktigheten og nøyaktigheten av informasjonen som publiseres her. Viessmann fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i den grad dette ikke skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Viessmanns side.

Viessmann forbeholder seg retten til når som helst å endre innholdet på nettsidene etter eget skjønn og uten forvarsel.

Viessmanns nettsider inneholder lenker til andre nettsider. Viessmann er ikke ansvarlig for personvernstrategien eller innholdet på disse nettstedene.

Personopplysninger brukes kun til å gjennomføre transaksjoner som kundene ber om.